Екип

Надежда Иванова -управител, учител

Специалист Предучилищна и начална педагогика – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”. Развитие  в областта на предучилищната педагогика, работа с деца от 1 до 7 годишна възраст. Преминала множество обучения в сферата на образованието като “Приказкотерапия или как да създадем позитивна среда в детската градина, ” Откриване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности”, “Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата” , “Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики” и др.

 

 

Дарина Христова – учител

Специалист Неформално образование-бакалавър, СУ “Св. Климент Охридски”.  Развитие в областта на алтернативните практики за обучение на деца и възрастни, развитие на меки умения, социална педагогика и приобщаващо образование. 

В момента следва магистър “Детска и юношеска психология” в СУ “Св. Климент Охридски”.

„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове.” – Халед Хосейни

 

 

Адрияна Найденова- учител

Специалност ” Предучилищна и начална педагогика” – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”.

Млад и амбициозен преподавател, който дава цялата си любов и грижа, за да обучава и  възпитава децата. Чрез търпение, разбиране и толерантност тя се стреми да постигне най-добрите резултати в израстването и изграждането на децата като личности!

 

 

Инна Атанасова-учител

Специалност ” Предучилищна и начална педагогика” – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”.

Млад преподавател, който е открил своето призвание и се стреми както да усъвършенства своите знания в сферата на образованието, така и да предаде упоритост, любов и търпение на децата, както и да ги стимулира, чрез различни методики да се развиват и придобиват нови умения.

 

Силвия Филипова – помощник-

възпитател

Позитивна личност с прекрасен подход към децата. Самата тя е

майка и разбира детското развитие и  потребности и е готова винаги да откликне на нуждите им.

 

 

Благодарим Ви , че избрахте Нас, да се грижим за Вашите деца!