Екип

Надежда Иванова -собственик, учител

Специалист “Предучилищна и начална педагогика” – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”.

“Къща на приятелите” е сбъдната мечта, която няма да спра да развивам и да доказвам,че отглеждането на децата ни може да се случва в една спокойна, обгрижваща и подкрепяща среда!

Развивам се в областта на предучилищната педагогика, работя с деца от 1 до 7 годишна възраст. Серифицирана съм в “Монтесори метод за деца от 0-6г.” и “Обучение по Монтесори метод за деца със СОП” към Асоциация Монтесори. Преминала съм множество обучения в сферата на образованието като “Приказкотерапия или как да създадем позитивна среда в детската градина, ” Откриване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности”, “Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата” , “Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики” и др.

 

 

Елка Попова – учител

Специалист Предучилищна и начална пепагогика СУ ” Св. Климент Охридски”

Прекрасен преподавател с огромен опит в предучилищното образование,както и с невероятен усет и подход към децата.

Тя никога не спира да изненадва децата с нови знания, които да им предаде по най-заитригуващия начин и те винаги да останат жадни за още!

 

 

 

Адрияна Найденова- учител

Специалист ” Предучилищна и начална педагогика” – бакалавър СУ “Св. Климент Охридски”.

Млад и амбициозен преподавател, който дава цялата си любов и грижа, за да обучава и  възпитава децата. Чрез търпение, разбиране и толерантност, тя се стреми да постигне най-добрите резултати в израстването и изграждането на децата като личности!

 

 

Николина Горанова – учител

Сертифициран възпитател в предучилищното образование.
Никоина е завършила своето висше образование в ЛТУ гр. София с педагогически профил, но нейната най-голяма любов са децата в предучилищна възраст и това я насочва активно да се занимава в сферата на предучилищното образование. Нина ни спечели със своята безрезервна подкрепа и невероятното си отношение към децата и те веднага се влюбиха в нея. Тя не спира непрекъснато да учи и да придобира нови умения и подходи в работата си с тях. Нейната всеотдайност веднага си личи в бързия напредък на децата в образователната среда и занимания, които тя предлага на мъниците.

 

Цвета Стаменова – учител

Специалист “Предучилищна и начална педагогика” – все още се обучава в степен бакалавър към СУ “Св. Климент Охридски”

Изключилно позитивна и винаги усмихната, Цвети може да зареди всяко дете със спокойствие и позитивни емоции. С голямо желание и старание в образователния процес, тя постига прекрасни резултати в работата си с децата и техните родители.

 

 

Надя Ангелова – учител

Специалист “Предучилищна педагогика” към ВПИ Благоевград

Надя е учител с дългогодишен стаж в предучилищната педагодика, с модерен подход и разбираме към децата.

Тя успява да спечели тяхното доверие и любов, чрез много игри и педагогически похвати,както и с индивидуалното си отношение към всяко дете.

 

 

Беатрис Арсова – учител яслена група

Специалист “Социална педагогика” – бакалавър ВТУ “Св. Св. Кирил и Методи” и магистър по “Предучилищна педагодика”

Млад преподавател, който е открил своето призвание и се стреми както да усъвършенства своите знания в сферата на образованието, така и да предаде упоритост, любов и търпение на децата, както и да ги стимулира, чрез различни методики, да се развиват и придобиват нови умения.

 

Силвия Филипова – Монтесори асистент

Завършено обучение по Монтесори метод от 0 до 6г. към “Асоциация Монтесори- Ръка за ръка”.

Позитивна личност с прекрасен подход към децата, която ги въвежда във философията на Монтесори и опознаването за света чрез “правене” и “допир” до заобикалящата ни среда. Самата тя е майка и разбира детското развитие и  потребности и е готова винаги да откликне на нуждите им.

 

 

Благодарим Ви , че избрахте Нас, да се грижим за Вашите деца!