Обучение по LEGO конструиране в “Къща на приятелите”

Обучение по LEGO конструиране в “Къща на приятелите”

Вече 40 години комплектите и материалите LEGO® разпалват интереса на деца и младежи.

Те могат да се прилагат успешно в учебните занятия от предучилищно до висше образование и са базирани на LEGO® системата за учене чрез игра с подходящи за учебната програма материали и електронни ресурси.

За да се положи основата на Lego образованието в предучилищна възраст, се прилагат базови комплекти като се набляга на емоционално-социалното развитие на най-малките. Първият етап е запознаване с конструктора- вгнездяване, изготвяне на модел по образец. През втория етап вече Lego конструкторът може да се включи в образователните направления за предучилищна възраст, като се наблегне на развиване на креативността и мисленето, изготвяне на модел без образец, опознаване и изразяване на емоции, развиване на фина моторика, разпознаване на цветове и форми, работа в екип – изготвяне на общи модели и проекти и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *